வெறும் வயிற்றில் இந்த ஜூஸ் குடித்தால் என்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் தெரியுமா?

135

இன்று ஏராளமான மக்கள் தங்களின் உடல் ஆரோக்கியத்தின் மீது அதிக அக்கறை செலுத்தி வருகின்றனர்.

ஏனெனில் தற்போது பல்வேறு உடல்நல பி ரச்சினைகள் பலரை ஆட்டிப் படைத்துக் கொ ண்டிருக்கின்றன.

இதைக் காணும் போது ஒவ்வொருவரும் தனக்கு எந்த ஒரு நோ யும் வரக்கூடாது என்பதில் மிகவும் க வனமாக இருந்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக தற்போது பலர் தங்களது உடல்நல பி ரச்ச னைகளுக்கு மருந்து மா த்திரைகளை எடுப்பதற்கு பதிலாக, இயற்கை வை த்தியங்களை நாடுகின்றனர்.

இங்கு காலையில் எந்த ஜூஸ் குடித்தால் என்ன நன்மை கிடைக்கும் என்று பார்ப்போம்

பாகற்காய் ஜூஸ்

உங்கள் உடலில் உள்ள பூச்சிகளை அ ழிக்க நினைத்தால் காலையில் எழுந்ததும் வெறும் வ யிற்றில் பா கற்காய் ஜூஸ் கு டிக்க வேண்டும்.

இது உங்களின் செரிமான திரவத்தின் அளவை அ திகக்கும். ப சியின்மையைப் போக்கும் மற்றும் வயிற்றில் உள்ள பூச்சிகளையும் அ ழித்து விடும். மேலும் பாகற்காய் ஜூஸ் இ ர த்த சர்க்கரை அளவையும் கட்டுக்குள் வைக்கும்.

வேப்பிலை ஜூஸ்

இது உண்மையிலேயே மிகவும் க டினமான ஒன்று. ஆனால் வேப்பிலை ஜூஸை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடித்தால், இ ர த்த சர்க்கரை அளவை சீராகப் ப ராமரித்து விடலாம். மு க்கியமாக இது சர்க்கரை நோ ய் உள்ளவர்களுக்கு ஏ ற்ற அற்புதமான ஓர் ஜூஸ் வகையாகும்.

கேரட் ஜூஸ்

நீங்கள் காலையில் கேரட் ஜூஸைக் கு டித்து வந்தால், அதில் உள்ள வைட்டமின் ஏ கண் பா ர்வையை மே ம்படும். கேரட் ஜூஸில் உள்ள அ திகப்படியான பீட்டா-க ரோட்டீன் மு துமையைத் த டுத்து விடும்.

சுரைக்காய் ஜூஸ்

உங்களுக்கு சிறுநீர் பா தையில் நோ ய்த்தொற்றுகள் இருந்தால் சுரைக்காய் கொ ண்டு ஜூஸ் தயாரித்து தி னமும் காலையில் வெ றும் வ யிற்றில் கு டித்து வர வேண்டும். இதனால் உ டலில் உள்ள அ திகப்படியான அமிலம் மட்டுப்படுத்தப்படும் மற்றும் சு ரைக்காயில் ச க்தி வாய்ந்த சி றுநீர்ப் பெ ருக்கியாக செயல்படும்

பீட்ரூட் ஜூஸ்

பீட்ரூட்டில் உள்ள நைட்ரேட்ஸ் இ ரத் த நாளங்களை வி ரியச் செய்து உடலில் இரத்த ஓட்டத்தை அ திகரிக்கச் செய்யும். இதனால் இர த்த அ ழுத்தம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு, இதய நோய்கள் வரும் அபாயம் குறைக்கும்.

அருகம்புல் ஜூஸ்

அருகம்புல்லில் நோய்த் தீ ர்க்கும் பண்புகள் அதிகளவில் இருக்கிறது. குறிப்பாக அமினோ அமிலங்கள் மற்றும் நோ யெதிர்ப்பு அ ழற்சி பொருட்கள் அதிகம் இருக்கின்றன. எனவே இந்த ஜூஸை காலையில் வெ றும் வயிற்றில் குடித்தால், வயிறு மற்றும் செரிமான பாதைகள் சு த்தமாகி, செ ரிமான பி ரச் சனைகளை தடுக்கும்.

கற்றாழை ஜூஸ்

கற்றாழை சரும அழகை மட்டும் அதிகரிக்க பயன்படுவதில்லை, உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும் தான் பயன்படுகின்றன. குறிப்பாக கற்றாழை ஜூஸை ஒருவர் காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடித்தால், உடலில் உள்ள ந ச்சுமிக்க டாக்ஸின்கள் முழுமையாக வெளியேற்றப்படுவதோடு, உடலின் மெட்டபாலிசம் அதிகரித்து உடல் எடை வே கமாக குறையவும் உதவி செய்யும்.