இந்திய செய்திகள்

தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்ட 6 நாட்களுக்கு பிறகு உ.யி.ரி.ழந்த சுகாதார பணியாளர்!! அ தி ர் ச்சித் தகவல்!!

ஹரியானா........ ஹரியானா மாநிலம் குருகிராமில் வசித்து வருபவர் 56 வயதான செவிலியர் லாஜ்வந்தி. இவர் 20 வருட பணி அனுபவம் கொண்டவர். இந்தியாவில் முன்கள பணியாளர்களுக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போ ட ப்பட்டு வரும்...

பி ர சவத்திற்கு பின் வீடு திரும்ப முடியாமல் தவித்த பெண்ணை 6 கி.மீ. தூரம் வீட்டிற்கு தூ...

காஷ்மீரில்.............. காஷ்மீரில் பெய்து வரும் க.டு.மை.யான ப னி ப்பொழிவு காரணமாக சா லைகள் து ண் டிக் கப்பட்டுள்ளன. விமானம் ரயில் சேவைகள் ர.த்.து செ.ய்.ய.ப்ப.ட்.டுள்ளன. கடந்த சில நாட்களாக காஷ்மீர் ப.ள்.ள.த்.தா.க்கில் க.டு.மை.யா.ன...

தி ரு மண த ர கரை தா க் கி 23 சவரன் நகை ப றி...

நெல்லை...... நெல்லை மாவட்டம் ப ண கு டியைச் சே ர் ந்தவர் 75 வயதான கந்தசாமி. இவர் திருமணம் மற்றும் நிலம் ச ம் பந் தமான த ரக ர் தொ...

“லிப்ஸ்டிக், நெயில் பாலிஷ்” பயன்படுத்துவதில் தேவை கவனம்..! அதனால் ஏற்படும் வி பரீதம்!!

லிப்ஸ்டி........... உதட்டின் அழகை மேம்படுத்திக் காட்ட பயன்படுத்தும் லிப்ஸ்டிக்கும் நகத்தை அழகை கூட்ட பயன்படுத்தப்படும் நெயில் பாலிஷும் தரமானதாக இல்லை என்றால் பல்வேறு சரும பா தி ப் புக ளை ஏ ற்...

அமெரிக்க நிதி நிறுவனம் மீது ரூ.28 ஆ யி ரம் கோடி மோ.ச.டி பு.கா.ர் , ந ட...

அமெரிக்க நிதி நிறுவனம்....... நாடு முழுவதும் லட்சக்கணக்கான மக்கள், இந்த பரஸ்பர நிதிய தி ட் டங்களில் முதலீடு செய்திருந்தனர். இந் நிறுவனம் கொரோனா பா.தி.ப்.பை கா.ர.ணம் கா ட் டி, எவ் வித...

ரூ.7 கோடி நகை கொ.ள்.ளை.. 18 மணி நேரத்தில் கை து செ.ய்.த கா வ ல் து...

ஓசூர்...... ஓசூர் முத்தூட் பைனான்ஸ் நிதி நிறுவனத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை புகுந்த 6 பே ர் கொ ண் ட கு ம் பல், து.ப்.பா.க்.கி உள்ளிட்ட ஆ.யு.த.ங்.களை.க் கா.ட்.டி ஊ.ழி.ய.ர்.களை கட்டிப் போ...

திருமணமாகி 8 ஆண்டுகளாக கு ழ ந்தை இல்லை! ம னை வி மேற்கொண்ட காரியம்.. வெளியூரில் இருந்து...

இந்தியாவில்............ இந்தியாவில் திருமணமாகி 8 ஆண்டுகளாக கு ழ ந் தை யில்லாத நிலையில் மி கு ந்த ம.ன அ.ழு.த்.தத்தில் இருந்த பெ ண் கா.வ.ல.ர் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.டு.ள்ளா.ர். பீகாரை சேர்ந்தவர் ஷர்தா...

தன்னைவிட 8 வயது அதிகமான ஆணை காதல் திருமணம் : 25 வயதான கோடீஸ்வரி எடுத்த விபரீத முடிவு!!

தமிழகத்தில்... தமிழகத்தில் 15 வயதில் திருமணம் செ.ய்.து கொ.ண்.ட கோடீஸ்வரி என்ற பெ ண் தனது 25வது வயதில் த.ற்.கொ.லை செ.ய்.து கொ.ண்.ட ச ம் பவத்தின் பி ன்னணி வெ ளி யாகியுள்ளது. விழுப்புரம்...

இரண்டாவது திருமணம் செ ய்து கொ ள் ளப் போவதாக மி ரட்டிய கணவனுக்கு நேர்ந்த கதி!!

தமிழகத்தில்... தமிழகத்தில் இரண்டாவது திருமணம் செ ய் து கொ ள் ள ப்போ வதாக கூறிய கணவனை மனைவி து.டி.து.டி.க்.க வெ.ட்.டி.க் கொ.ன்.ற ச ம் பவம் பெ ரும் அ.தி.ர்.ச்.சி.யை ஏ.ற்.படுத்தியுள்ளது. தூத்துக்குடி...

தொ ழிலதிபர் மீது ஆ சைப்பட்ட இரண்டு பெ ண்கள் செ ய் த செ யல்! வீ...

த மி ழ கத் தில்... த மி ழ கத் தி ல் அ.ந்.த.ர.ங்.க வீ.டி.யோவை எ டுத்து வை த் து மி.ர.ட்.டி.ய பெ ண் ச.ம்.ப.வ.த்தில், பல மு.க்.கிய த...