இலங்கை செய்திகள்

இலங்கையில் கொரோனா ஆபத்து : விரைவில் அறிமுகமாகும் மொபைல் செயலி!!

மொபைல் செயலி.. தொடர்புத் தடமறிதலுக்காகவும், கொரோனா வைரஸ் அதிக ஆபத்துள்ள பகுதிகளின் பயனர்களை எச்சரிக்கவும் மொபைல் அடிப்படையிலான App ஒன்று உருவாக்கப்படவுள்ளது. கொரோனா தடுப்புக்கான தேசிய செயல்பாட்டு மையத்தின் தலைவர், இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல்...

பெற்றோருக்கு தெரியாமல் 16 வயதுடைய சிறுமியை அழைத்துச் சென்ற இளைஞர் கை து!!

16 வயதுடைய சிறுமியை.. திருகோணமலை – ஈச்சிலம்பற்று பகுதியில் 16 வயதுடைய சிறுமியை பெற்றோர்களுக்கு தெரியாமல் அழைத்துச் சென்ற இ ளைஞர் ஒருவரை நேற்றையதினம் கைது செய்துள்ளாதாக சேருநுவர பொ லி ஸா ர்...

இலங்கை கொழும்பு நகர பகுதியில் தீ ப் பி டித்து எ ரி ந்த பே ரு...

பஸ்.......... கொ ழும்பு ஆமர்வீதி பகுதியில் பஸ் ஒன்றில் ஏற்பட்ட தி டீ ர் என ஏ ற் ப ட் ட தீ ப ர வ லினால், ப ஸ்  முழு மை...

மேலதிக வகுப்பிற்கு வந்த 15 வயது மாணவனுடன் ஓ டிய ஆ சிரியை: வி டுதியில் ம டக்கிப்...

15 வயது... சி றுவனை பா லியல் து ஷ்பிரயோ கத்திற்கு உ ட்ப டுத்திய கு ற்றச்சா ட்டில் 27 வயது பகுதிநேர ஆசிரியை வெலிகாமம் போ லிசா ரால் கை து...

33 வயது மருமகனை அ டி த் து கொ லை செ ய் த மா...

களுத்துறை....... தீனியாவல பகுதியில் கூறிய ஆ யு த த் தினா ல் தனது ம ருமகனை மாமியர் தா க் கி கொ லை  செ ய் த ச ம் ப...

க டி தம் எழுதி வை த்துவிட்டு பா டசாலை மா ண வி யொரு வர் தூ...

மஸ்கெலியா........... மஸ்கெலியா பொ லி ஸ் பி ரி வுக் கு ட் பட்ட சோலாங்கந்தை தோ ட்டத் தில் பா ட சாலை மா ண வி ஒருவர் இன்று தூ க்...

வி லங் கு க ளு க்கு வைக்கப்பட்ட பொ றி யி ல் சி க் கி...

வி ல ங் கு பொ றி......... வி ல ங் குக ளை  வே ட்டை யா டுவதற்கு அ மை க் கப் பட்ட மி ன் இ ணை ப்...

இலங்கையில் குப்பைகளில் தேங்கிக் கிடக்கும் உணவை தேடும் காட்டு யானைகள்! நெஞ்சை உருக்கும் புகைப்படங்கள்!!

யானைகள்........... இலங்கையின் ஒலுவில் உள்ள வன பகுதியில் யானைகள் சில தேங்கிக் கிடக்கும் குப்பைகளை உண்ணும் புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. யாழ்ப்பாணத்தைச் சேர்ந்த புகைப்படக் கலைஞர் தர்மப்லான் திலக்சன், இந்த காட்சிகளை புகைப்படங்களாக...

கட்டான கொ ள் ளை ! 7.2 மி ல் லி யன் ரூபா ரொ க் கப்...

நீர்கொழும்பு......... நீர்கொழும்பு, க ட் டான பகுதியில் தொ ழி ல தி பர் ஒ ரு வ ரின் வீ டு பு கு ந்து து ப் பா க்கி  மு...

வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த கையடக்க தொலைபேசிகளை பயன்படுத்தும் இலங்கையர்களுக்கு ஆபத்து!!

கையடக்க தொலைபேசி.. பதிவு செய்யப்படாத புதிய கையடக்க தொலைபேசிகளில் உள்ள சிம் அட்டைகள் இன்று முதல் இரத்து செய்யப்படவுள்ளதாக இலங்கை தொலைத்தொடர்பு ஒழுங்குமுறை ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது. வெளிநாடுகளில் இருந்து தங்கள் தனிப்பட்ட பயன்பாட்டிற்காக கையடக்க தொலைபேசி...