கொரோனா பா தி ப் பால் இ ற ந் த பிரபல குணசித்திர நடிகர்.. சோ க த் தில் மூ ழ் கிய திரையுலகினர்கள்!!

62

நடிகர் ஃப்ளோரன்ட்….

கயல் படத்தின் மூலம் மக்களிடையே பிரபலமானவர் நடிகர் ஃப்ளோரன்ட். இவர், இவர் என்கிட்டா மோதாதே (2017), வேலையில்லா பட்டதாரி 2 (2017),ராஜா மந்திரி, தொடரி உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், தி டீ ரெ ன கா ய் ச் சல் வரவே கொரோனா ப ரி சோ தனை செ ய் தபோது, அவருக்குக் கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதியானது.

இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை ராஜீவ் காந்தி அ ர சு பொ து ம ரு த்து வ ம னை யில் சி கி ச்சை க் காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.

 

இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பெரேராவின் உடல்நிலை தி டீ ரெ ன மோ ச மடை ந் தது. தீ வி ர சி கி ச் சை அளிக்கப்பட்டும் பலனளிக்காமல் (செப்டம்பர் 14) உ யி ரிழ ந்தார். இவரின் மறைவுக்குத் தி ரையுலகப் பிரபலங்கள் பலரும் இ ர ங்கல் தெ ரி வி த்து வருகிறார்கள்.